عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک

 

 

هنگام عکاسی کودک شما باید صبور باشید .

از کودکان چیزی نخواهید .

به جایش صبر کنید و ببینید دارند چکار میکنند و وقتی دیدید کمی توجهشان به کاری که برایشان جذاب بوده است در آن لحظه کم شده است دست به کار شوید .

به عنوان مثال اگر هنگام عکاسی کودک در حمام هستید و میخواهید عکس هایی از کودک تان بگیرید که در حال حباب بازی است بهتر است صبر کنید تا توجهش به شما جلب شود . و وقتی این اتفاق افتاد به گونه ای که او متوجه نشود شما قصد جلب توجهش را دارید شروع به بازی با حباب ها بکنید وبا خود لبخند بزنید .

به هیچ وجه سمت کودک نگاه نکنید .. او به هیچ وجه نباید متوجه این شود که شما حواستان به او است و حرکاتش را زیر نظر دارید .

با این استراتژی شما به زودی قادر خواهید بود تا عکاسی کودک تان را در حمام هنگام حباب بازی فرزندتان شروع کنید .

 

 

زمان هایی پیش می آید که کودک به هیچ وجه با شما همکاری نمیکند و مدام در حال غر زدن است و به شما اجازه نمیدهد از او عکس بگیرید .

در چنین زمان هایی یک گزینه پیش روتون است و آن این است که به او چیزی که میخواهد را بدهید .

منظورم این نیست که اگر بهانه ی یک چیز غیر منطقی را میگیرد سریع برایش فراهم کنید .

خیر 

منظور این است که اگر کودک گرمش است و کلافه شده است از گرما و در حال نق نق کردن است سریعا به مادر او بگویید لباس هایش را سبک بکند و کمی او را باد بزند و او را خنک کند  .

و شما نیز برای کمک کردن به این شرایط میتوانید تا زمانی که دمای بدن کودک به حالت نرمال و عادی برمیگردد از او عکس های لختی بگیرید . 

 

دکمه تماس با ما