عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک

 

 

 

شاید خیلی پیشنهاد مناسبی نباشد اما در زمان هایی که شما با سوژه ی کودکی طرف هستید که به هیچ سراطی مستقیم نیست و به هیچ گونه با شما راه نمیاید میتوانید از روش پیشنهاد یک اجازه استفاده کنید .

البته این روش را خیلی خیلی کم باید ازش استفاده کنید چرا که در این شرایط شما اصطلاحا کودک را شرطی میکنید و باعث میشوید او برای هر کاری که میخواهید برایتان انجام دهد یک جایزه طلب کند .

 

نگو بخند .. بگو نخند

 

تاثیری که روش معکوس گفتار روی کوچولو ها داره خیلی بیشتر از گفتار مستقیمه 

به سادگی میتوانید از آن استفاده کنید و نتیجه ی خوبی هم بگیرید .

 

استفاده از بچه های فامیل

یا دوست و آشنا

 

میدانم ممکن است کنار آمدن با چندین بچه ها کمی چالش برانگیز باشد و آنقدرا هم که میگوییم ساده نباشد اما اگر بدانید چگونه آن ها را کنترل کنید میتوانید به راحتی یک جلسه ی عکاسی کودک خوبی را بگذارنید .

 

به فاصله ی زمانی نیم ساعت یا چهل و پنج دقیقه سعی کنید وسط عکاسی کودک به کوچولویتان زمان استراحت دهید .

کودکان زمانی که خسته بشوند تحت هیچ شرایطی همکاری نمیکنند و شما هم نمیتوانید مجبورشان کنید پس ابدا سعی نکنید به آن ها زور بگویید و گولشان بزنید .

 

پس اگر می بینید خلق و خویش عوض شده است و دارد پرخاشگری میکند سریعا یه تایم استراحت کودک به او بدهید و با خوردنی هایی که دوست دارید خوشحالش کنید .

 

عک کودک

دکمه تماس با ما