عکاسی کودک حرفه ای در آتلیه کودک بن سای

عکاسی کودک حرفه ای  در آتلیه کودک بن سای

نورسنجی نقطه ای در آتلیه کودک

 

 

دوربین های دیجیتال امروزی ، دارای سیستم های نورسنجی پیچیده ای هستند که نوردهی مناسب را بر اساس محاسبه متوسط نورهای خوانده شده از نقاط مختلف صحنه تنظیم می کنند و در این کار معمولا بسیار خوب عمل می کنند اجازه میدهد که شما در آتلیه کودک به راحتی عکاسی تان را انجام دهید .

 

آتلیه کودک

 

اما برای تنظیم نوردهی در صحنه های با کنتراست بالا (وقتی سوژه بسیار روشن یا بسیار تاریک باشد مثل زمانی که درآتلیه کودک در حال گرفتن عکس ضد نور هستید و سوژه تان تاریک است) معمولا نورسنجی نقطه ای به کار می رود. نورسنجی نقطه ای، میزان نور دریافتی از یک نقطه کوچک از صحنه را اندازه می گیرد، که این نقطه معمولا مرکز کادر، یا نقطه فعال فوکوس اتوماتیک یا AF است.

 

برای فعال شدن مد نورسنجی نقطه ای، به تنظمیات نورسنجی (metering) دوربین رفته و مد نورسنجی را بر روی نقطه ای (spot) انتخاب می کنیم. در استفاده از این مد، معمولا یک ناحیه با شدت روشنایی متوسط/ تن میانی (Midtone) از صحنه را در نظر میگیرند تا دوربین میزان نوردهی را بر اساس مقادیر خوانده شده از ان نقطه، بدون در نظر گرفتن نواحی روشن یا تاریک دیگر موجود در صحنه آتلیه کودک ، تنظیم کند.

 

هر چه بیشتر از مد نورسنجی نقطه ای در دوربین خود استفاده کنید، درک نوردهی و خواندن مقادیر آن برای شما آسانتر خواهد شد.

 

دکمه تماس با ما