عکاسی کودک از آقا رادین در آتلیه کودک

عکاسی کودک از آقا رادین در آتلیه کودک

امروز عکاسی آقای رادین تو آتلیه کودک بن سای بود .

رادین کوچولو فقط ۵ ماهش بود خیلی براش سخت بود که بتونه خودش تنهایی بشینه بدون اینکه چپ بشه رو زمین . یه عادتیم که داشت این بود که هرچی دم دستش میومد میکرد تو دهنش 

حتی به حوله ی حمومش هم رحم نمیکرد

آتلیه کودک

عکس کودک

 

عکاسی کودک از رادین ازون عکاسی هایی بود که من و مامانش همش داشتیم میخندیدیم و قربون صدقش میرفتیم .

 

آقا رادینمون حتی برامون نون هم پختآتلیه کودک

 

عکس کودک

پسره بامزمون خیلی م علاقه داشت بخوابه رو زمین و همش مامانشو اذیت میکرد و نمیذاشت یه لحظه بنده خدا نفس بگیره .

 

 

چندتا از عکسای رادین کوچولو رو هم براتون گذاشتم که ببینید .آتلیه کودک

 

عکس کودک

 

عکس کودک

آتلیه کودک

 

عکس کودک

 

عکس کودک

 

عکس کودک

 

دکمه تماس با ما