عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک

 

 

 

عکاسی کودک میتواند یک ماجراجویی به تمام عیار باشد . کودکان سریع ، پر سروصدا و شلوغ هستند و گاهی اوقات به شدت خرابکار 

اما حدس بزنید چی ؟‌

تمام این ها تکه های گم شده ی یک پازل هستند که با کنار هم بودن تبدیل به یک سوژه ی عالی برای عکاسی کودک شما میشوند .

 

حال میخواهیم بدانیم چالش واقعی درعکاسی کودک چی است ؟

به عنوان یک عکاس حرفه ای همیشه وقتی  دوربینم را در مقابل کودکان درمیاورم آن ها دو عکس العمل بیشتر ندارند .

یک : چهره ای که هر موقع یک نفر میخواهد از آن ها عکس بگیرد را نشان میدهند و یا درواقع همان حالتی که مادر ها به آن ها آموخته اند .

دو : فرار میکنند و در جهت مخالف دوربین حرکت میکنند تا شما نتوانید به هدفتان برسید .

 

اگر میخواهید عکس کودک های زیبایی به ثبت برسانید یک قانون مهم برای خودتان داشته باشید .

هیچوقت از لبخند های مصنوعی عکس نگیرید .

عکاسی کودک را هدف دار دنبال کنید

 

هدفتان را به صحنه های واقعی گره بزنید .

لبخند های اصل .. خنده های واقعی ای که از ته دل میکنند و دل هر بیننده ای را به لرزه درمیاورد .

 

این حس را به کودکان القا کنید که باید تنها خودشان باشند .

به آن ها بفهمانید که نیاز ی نیست نگران لباس .. مدل موهایشان و یا تمیزیه دهان و یا جای دیگرشان باشند .

کودک باید در عکاسی کودک خودش باشد .

 

زمانی که شما این حس اطمینان را به سوژه ی کودک خود بدهید که نیازی نیست ادای چیزی را دربیاورد و باید تنها خودش باشد آنوقت میتوانید بهترین عکس های کودک را از او بگیرید .

 عکاسی کودک

 

عکاسی کودک

دکمه تماس با ما