عکاسی در آتلیه کودک

عکاسی در آتلیه کودک

عکاسی درآتلیه کودک

 

 

عکاسی از کودکان در کنار شیرین بودنش، کمی چالش بر انگیز است.

سعی کنید در بازه های زمانیه کوتاهی از کودکان عکس بگیرید .

 

این اولین و مهمترین قانون عکاسی در آتلیه کودک است. وقتی یک لحظه زیبا و  مناسب  مشاهده می کنید و سراغ دوربینتان می روید، کودک با ژست گرفتن برای عکس واکنش نشان می دهد و آن لحظه از دست می رود. اما اگر هر روز از آنها عکاسی شود، دوربین برای کودک جلب توجه نمی کند و در مقابلش چنین واکنشی نشان نمی دهد. اگر به حضور دوربین عادت کرده باشند، در حضور آن راحت خواهند بود و کار خودشان را می کنند و در نتیجه شما می توانید به راحتی از آنها عکس بگیرید.

 

 

سعی کنید لباس هایی را برای کودک در آتلیه کودک انتخاب کنید که ساده باشند تا توجه بیننده به خود کودک جلب شود تا لباس او .

 

امروزه، سخت می توان از رنگ های روشن دوری کرد، اما اگر بتوانید لباسی ساده پیدا کنید توجه و تمرکز بیننده را به جای لباس کودک به خود کودک جلب خواهید کرد.

 

 

حتما در زمان هایی که خود کودک نیز آمادگی دارد او را به آتلیه کودک ببرید .

باید زمانش مناسب باشد و کودک نیز احساس راحتی بکند .

 

 

انرژی کودکان همیشه در حال تغییر است و پیش بینی کردن آن تقریباً غیر ممکن است. به جای اینکه برای زمان عکاسی برنامه ریزی کنید و کودک را مجبور کنید کاری که شما می خواهید را انجام دهد، مطمئن شوید که آمادگی این را دارید تا وقتی لحظه مناسبی برای عکاسی پیش آمد از او عکس بگیرید.

 

و در آخر 

همیشه سعی کنید در آتلیه کودک در طی جلسات عکاسی کودک خونسرد باشید و از آن زمان کنار کودک تان لذت ببرید .

 

 

دکمه تماس با ما