رمز و راز داشتن یک عکاسی نوزاد موفق

رمز و راز داشتن یک عکاسی نوزاد موفق

 

تصور کنید  برنامه برای یک جلسه عکاسی نوزاد دارید و بسیار هیجان زده هستید .

مشتاقانه به انتظار ایستاده -اید تا نوزاد چند روزه را در آغوش بگیرید و کار خود را آغاز کنید که با دیدن برادر یا خواهر بزرگتر که به درخواست والدین نوزاد میخواهند او را هم در عکاسی شریک کنید دنیا بر سرتان خراب میشود . 

استرس میگیرید و با مضطرب میشوید . 

میدانید که هرچه کودکان بزرگتر باشند کنترل کردنشان سخت تر میشود و اغلب بسیار قابل پیش بینی هستند و اکثر آنها حسودی نوزاد کوچک را میکنند که البته طبیعی است .

 

سعی کنید خونسردی خودتان را حفظ کنید ، نفس عمیقی بکشید و یک لیوان آب خنک بنوشید .

شما از پس این کار برمیایید ! 

اعتماد به نفس داشته باشید  و کاری که در آن حرفه ای هستید را انجام دهید . 

 

سعی کنید با خواهر یا برادر بزرگتر کوچولو دوست شوید . 

 

کودکان  زمانی که بدانند شما آنها را دوست دارید و از آنها کمکی میخواهید تمام کج خلقی هایشان را کنار میگذارند و تبدیل به فرشته های کوچکی میشوند که میخواهند برای جلب اعتماد و علاقه ی شما هر کاری بکنند . 

پس از این حربه استفاده بکنید و با دوستی با آنها سعی کنید به جای نگرانی از حضور غیرقابل پیش بینیشان از کمکشان استفاده بکنید . 

 

در عکاسی نوزاد میتوانید به جای پدر و مادر از خواهر بزرگتره کوچولو اطلاعات بگیرید . 

کودکان معمولا به نکاتی دقت میکنند که اصولا بزرگترها اصلا آنها را نمی بینند . 

از او علایق عضو جدید خانواده را بپرسید ،چه چیزهایی باعث میشود تا گریه کند و چه چیزهایی او را به خنده می اندازد . 

و پس از کسب اطلاعات از خود او برای به خنده انداختن و جلب توجه او در عکاسی استفاده بکنید . 

دومین کمکی که از عضو بزرگتر خانواده میتوانید بگیرید استفاده از سلیقه ی اوست . 

آنها زمانی که ببینند سلایقشان برای بزرگتر ها مهم است بسیار ملایم میشوند و تمام خودشان را برای همکاری با شما میگذارند . 

 

حال زمانه عکاسی از خود برادر بزرگتر رسیده است و شما مضطرب هستید .

اما نگران نباشید ، او با شما دوست شده است .

پس از او بخواهید تا انتخاب کند  .

 

پس زمینه ی آبی را ترجیح میدهی یا قرمز را ؟ 

چه ورزشی را دوست داری ؟ 

لباس تیم بارسا را میخواهی به تن کنی یا رئال را ؟ 

دوست داری خواهر کوچکت هم در عکس باشد ؟‌

 

تحت این شرایط اصولا کودکان همکاری میکنند زیرا زمانی که به آنها حق انتخاب می دهید ، این تصور را میکنند که بر اوضاع کنترل دارند و این حس خوبی به آنها میدهد و باعث میشود با شما به خوبی همکاری کنند .

 

اما اگر تمام این کارها را کردید و باز هم کودک مایل به همکاری نبود آنوقت سعی کنید کمی تنهاش بگذارید ، و حدوداً ۱۰ دقیقه بعد دوباره از او درخواست کمک کنید . 

 

برای آنکه راحت تر با شما راه بیاید بهتر است حد انتظار تان را از او مشخص کنید .

مثلا بگویید با این لباس خلبانی که عکس بگیریم دیگر کارمان تمام میشود یا چیزهایی از این قبیل ..

زیرا کودکان زمانی که بدانند دقیقا چقدر باید منتظر بمانند یا وقتی که بدانند پایانی وجود دارد با خیال راحت تر و آسوده تری با شما همکاری میکنند . 

 

عکاسی نوزاد 

 

دکمه تماس با ما