عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

مشغول ، عروسک ، کلاه صورتی ، گل ، رنگی رنگی