عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

تپل ، گل سر ، لپ ، خندون ، صورتی