عکس کودک زیر ۳ ماه

نوزاد ، لبخند ، لخت ، خواب ، استودیو عکاسی شرق تهران