عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

پتو ، طوسی ، پسر ، شیطونی ، استودیو عکاسی شرق تهران