عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

بچه ، جیغ ، قرمز ، خوابیده ، استودیو عکاسی بن سای