عکس کودک زیر ۳ ماه

گل سر ، صورتی ، بیدار ، چشم گنده ، ناز