عکس کودک زیر ۳ ماه

گل گلی ، سبد ، خواب ، فیروزه ای ، سفید