عکس کودک زیر ۳ ماه

عروسک ، خواب ، سفید ، تخت ، نرم