عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

جشن ، دندون ، تپلی ، صورتی ، استودیو شرق تهران