عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

مرد ، سیاه ، سفید ، لبخند ، استودیو عکاسی بن سای