عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

گل ، خنده ، کوچولو ، تپلی ، استودیو عکاسی شرق تهران