عکس کودک بالای یک سال

توپ ، زرد ، آبی ، نشسته ، آتلیه عکاسی بن سای