عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

لخت ، خندان ، گل سر ، سبد ، استودیو شرق تهران