عکس کودک زیر ۳ ماه

سفید ، بافتنی ، خواب ، گل سر ، آروم