عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

تپلی ، خرگوش ، تخت سفید ، تم قرمز ، دختر