عکس بارداری

دوقلو ، کفش ، پاپوش ، زرد ، استودیو شرق تهران