عکس کودک زیر ۳ ماه

بافتنی ، تل ، گل سر ، خواب ، سفید