عکس کودک زیر ۳ ماه

خواب ، ابریشم ، آرامش ، متفکر ، لخت