عکس کودک ترکیبی

بادکنک ، ردپا ، سبز ، صورتی ، استودیو شرق تهران