عکس کودک ترکیبی

دختر ، فوتبالیست ، توپ ، بازی ، آتلیه شرق تهران