عکس کودک بالای یک سال

مرتب ، میز و صندلی ، سفید ، شیک ، استودیو شرق تهران