عکس کودک بالای یک سال

عروس ، لجباز ، خانومی ، سفید ، پیرهن