عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

شیطنت ، بازیگوش ، چشم گنده ، سفید