عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

خواب ، آرامش ، نرم ، لخت ، سفید