عکس کودک زیر ۳ ماه

قلقلی ، خواب ، تپل ، سفید ، نرم