عکس کودک زیر ۳ ماه

کوچیک ، صورتی ، خواب ، گل سر ، سفید