عکس کودک بالای یک سال

ملوس ، قایم باشک ، فیروزه ای ، عکاسی کودک ، استودیو شرق تهران