عکس کودک بالای یک سال

میوه ، سبد ، لبخند ، پیرهن ، آتلیه شرق تهران