عکس کودک بالای یک سال

زنجیر ، قوی ، پر زور ، استودیو شرق تهران ، اتلیه کودک