عکس کودک بالای یک سال

فرشته ، بال ، لبخند ، سفید ، آتلیه شرق تهران