عکس کودک بالای یک سال

عروس خانوم ، پیرهن ، گل سر ، سفید ، خندون