عکس کودک بالای یک سال

ساز و آواز ، گروه موسیقی ، دف ، سه تار ، سنتی