عکس کودک بالای یک سال

سه تار ، سنتی ، شعر ، نواختن ، موسیقی