عکس کودک بالای یک سال

سیاه سفید ، ژست ، مردونه ، دست به سینه