عکس کودک بالای یک سال

آروم ، معصوم ، پاک ، پیرهن ، سبز