عکس کودک ۳ ماه تا یک سال

خواب ، سفید ، آرامش ، تخت ، عروسک