عکس کودک ترکیبی

نرده ، چوب ، طبیعت ، خندون ، آتلیه تخصصی بن سای