عکس کودک ترکیبی

بازیگوش ، سرگرمی ، کلاه ، دلقک ، استودیو شرق تهران