واریس و بارداری

واریس و بارداری

واریس در این زمان تشدید میشود و اضافه شدن وزن وضعیت را بدتر میکند .

درمان : استراحت زیاد و مداوم در روز

بالا نگه داشتن پاها چندین بار در طول شبانه روز

استفاده از جوراب های مخصوص واریس

دکمه تماس با ما