تفاوت عکاسی کودک و عکاسی نوزاد

تفاوت عکاسی کودک و عکاسی نوزاد

قبل از توضیح بیشتر باید با یک مفهوم علمی آشنا شویم. 
تقسیم بندی های مختلفی در نامگذاری کودکان زیر دو سال وجود دارد. که بحث اصلی بحث ما نیست. میخواهیم با توجه به تفاوت های هنر عکاسی تقسیم بندی درستی را انجام دهیم تا جهت انجام کار از این نکات بهرهمند شوید.

عکاسی نوزادی به دوران ۱ تا ۳۰ روزگی تولد نوزاد می گویند. گرچه بهترین زما عکاسی از نوزادان تا بیست روزگی است. در آتلیه نوزاد معمولا عکس ها عمود بر سطح زمین گرفته می شود یا اینکه در حال خواب بر روی تخت یا وسیله دیگری ثبت می گردد. در عکاسی نوزاد در آتلیه دانستن این نکته ضروری است که همه عکس های نوزادی مربوط به زمان خواب نوزاد است. همیشه به عزیزان این توصیه را داریم که وقت خواب نوزاد را محاسبه و به عمق بیشتر خواب نوزاد کمک کنیم. راه های مناسبی مثل حمام کردن قبل عکاسی ی استفاده شیر خشک به دلیل سنگینی یا استفاده از قطره های مجاز مربوط به دل درد یا ...

در عکاسی از کودکان یک دوره خلا وجود دارد.

بین یکی دو مااهگی تا شش و نیم ماهگی.
زماین که کودک دیگر نوزاد نیست در عین حال توانایی های دوران کودگی را نیز ندارد.
نشستن . سینه خیز رفتن و به سینه بالا کشیدن اهم آن هاست.
معمولا عکاسی کودکان در دو بازه هفت ماهگی و نه ماهی بسیار یاگار خواهد ماند.
در آتلیه کودک دکورها و تجهیزات و اککسوری و بک دراپ ها و دیگر مسایل با تمرکز بر روی این توانایی کودکان یعنی نشستن یا ایستادن شکل می گیرد.

 

ذکر این نکته ضروری است که تناسب سر و بدن کودک در این ایام نسبت با نمک و جالبی برای آتلیه کودم است

دکمه تماس با ما