ترکیب بندی در عکاسی کودک ۲

ترکیب بندی در عکاسی کودک ۲

ادامه ترکیب بندی عکاسی کودک ۱

 

ترکیب بندی مرکزی و تقارن

 

در قانون یک سوم به شما پیشنهاد دادیم که کودک را در مرکز تصویر قرار ندهید اما حال برای ترکیب بندی مرکزی و تقارن بهتان می گوییم تا دقیقا برعکس این کار را انجام دهید .

 

در برخی از لوکیشن ها شما با قرار دادن کودک در وسط دکور پاسخ بسیار خوبی می گیرید .

 

برای مثال میتوان به لوکیشن هایی که اشاره کرد که متقارن هستند .

 

فضاهای متقارن میتوانند بهترین پاسخ دهی را برای قرار دادن سوژه در وسط تصویر داشته باشند .

 

 

 

حال به این نکته توجه کنید که خط تقارن شما همیشه به صورت عمودی نیست و گاهی اوقات این خط میتواند یک خط افقی باشد . مانند زمانی که شما هنگام عکاسی کودک در کنار یک دریاچه هستید و بازتاب کوچولو داخل آب افتاده است . در چنین شرایطی تنها با کمی خلاقیت میتوانید به راحتی یک عکس کودک زیبا با بازتابی جذاب تولید کنید .

 

 

 

کادر در کادر

 

 

 

تکنیک بعدی ای که میخواهیم راجع به آن صحبت کنیم ترکیب بندی از طریق کادر است .

 

توجه داشته باشید که هنگام عکاسی کودک لزوما نیازی نیست که حتما کادر شما تمامی صحنه را در بر بگیرد . بلکه میتواند تنها بخشی و یا تنها یک وجه عکس را در بر گرفته باشد .

 

دکمه تماس با ما