عکاسی کودک

عکاسی کودک

عکاسی کودک

 

 

با بچه ها نجنگید .. اگر هنگام عکاسی کودک میخواهید کاری را انجام دهید که کودک دوست ندارد و برای انجام دادن آن نیز مقاومت از خودش نشان میدهد . پس فکرش را از سرتان بیرون کنید . 

به این فکر کنید که  باید در جلسه ی عکاسی کودک به کودک خوش بگذرد نه اینکه با زور کردن چیزی به آن ها شادی شان را ازشان بگیرید  وخلق و خویشان را عوض کنید .

به جاش تلاش کنید تا بفهمید چه کارهایی را دوست دارند و شما چه کار میتوانید انجام دهید تا کودک حال خوب و خوشی داشته باشد و زمان شادی را در آتلیه کودک سپری کند .

 

 

همیشه قبل از شروع عکاسی کودک با پدر و مادر یک صحبت کوتاه داشته باشید .

این را بدانید که بزرگ ترین چالش شما در عکاسی کودک کنترل کردن پدر مادر است و همین و بس .

به پدر و مادر این موضوع را بفهمانید که در حین عکاسی کودک خیلی وقت ها ممکن است فرزند آن ها با شما همکاری نکند و این طبیعی است . از آن ها خواهش کنید تا وسط کار شما نپرند و تا جایی که شما از آن ها کمک نخواسته اید به کمک شما نیایند و اجازه دهند تا خود شما به تنهایی با کودک ارتباط برقرار کنید . کودک شما را بشناسد و شما او را بشناسید .

زمانی که شما بتوانید یک شناخت متقابل از یکدیگر داشته باشید راحت ترین میتوانید یک جلسه ی عکاسی کودک را بگذارنید و مسلما عکس های بهتری نیز میتوانید در نهایت داشته باشید .

 

دکمه تماس با ما