عکاسی کودک

عکاسی کودک

نکات عکاسی کودک

 

 

بازی کنید

 

اگر میخواهید عکاسی کودک انجام دهید اما کودک شما با شما همکاری نمیکند بهتر است ابتدا دوربین عکاسی را کنار بگذارید و حال او را خوب کنید .

حال کودکان با شیطنت و بازی خوب میشود پس سعی کنید بازی هایی که آن ها را به هیجان وا میدارد با آن ها انجام دهید و سپس زمانی که خلق و خویشان به سمت مثبت رفت عکاسی کودک را شروع کنید .

 

البته نباید بازی را قطع کنید . سعی کنید بازی ای انتخاب کنید که زمانی که پشت دوربین قرار گرفتید هم بتوانید با او بازی کنید و از این طریق او را به سمت دوربین بکشانید و عکس های خوب بگیرید .

 

گاهی وقت ها بد نیست اگر اجازه دهید خود کودکان عکاسی را انجام دهند و عکاس باشند .

این میتواند یک استراتژی بسیار مفید برای همکاری کردن آن ها باشد . البته ناگفته نماند که اگر ناشیانه عمل کنید ممکن است کودک بخواهد تمام مدت دوربین را از دست شما بگیرد و این میتواند یک فاجعه باشد چرا که وقتی دوربین را دست بگیرند و دیگر شما قادر به پس گرفتن آن نخواهید بود و باید کاملا قید عکاسی کودک را بزنید .

 

 

قلقلک

 

یک ابزار بسیار مفید ، برعکسه جمله ی « بخند » 

 

قلقلک ابزاری است که تقریبا برای تمام سنین و هر سنی از کودک کار میکند .

 

پس هر زمان که عاجز از خنداندن کودکان بودید میتوانید به این روش رو بیاورید البته باید این را هم درنظر بگیرید که عده ی معدودی از آن ها اصلا این کار را دوست ندارند و عملا از این که کسی به آن ها دست بزند بدشان میاید .

عکس کودک

دکمه تماس با ما